TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG LAN HOÀN THÀNH TỐT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang, vào sáng ngày 27/4/2020, Trường Tiểu học Thượng Lan đã tổ chức thành công Hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

Đúng 7 giờ 30 phút, hội nghị tiến hành làm việc. Đ/c Thân Thế Trường - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Chủ tịch Hội đồng nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, quy định trong Hội nghị và đưa ra ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí đã nêu rõ trách nhiệm của Hội đồng trong việc thảo luận, chia sẻ, lựa chọn các đầu sách giáo khoa dành cho lớp 1 năm học 2020-2021.

Quá trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Thượng Lan đã diễn ra đúng đủ quy trình, rất chặt chẽ, công khai, dân chủ và khách quan. Cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Thượng Lan tin tưởng bằng trí tuệ, sự đoàn kết của tập thể nhà trường, các cuốn sách giáo khoa đã lựa chọn sẽ là tiền đề để giáo viên thực hiện tốt yêu cầu năm học đầu tiên của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đ/c Thân Thế Trường- Hiệu trưởng, CT Hội đồng khai mạc Hội nghị

Đ/c Chu Thị Hồng Luận- PHT, Phó CT Hội đồng điều hành Hội nghị

Các đ/c CBGV thảo luận lựa chọn SGK Lớp 1

Bài viết liên quan