Trường TH Thượng Lan mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường TH Thượng Lan  mời dạy hợp đồng năm 2017-2018  

- Giáo viên Tiểu học có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học

Liên hệ cô phó HT phụ trách chuyên môn .

Điên thoại : 2043874054. 

Email        : c1thuonglan.vy@bacgiang.edu.vn

Bài viết liên quan