Nối vòng tay nhân ái

Trường Tiểu học Thượng Lan thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo. Tổng số tiền quyên góp trong chương trình "Nối vòng tay nhân ái" là 4 150 000đ.


Bài viết liên quan