Đổi mới tiết Sinh hoạt dưới cờ theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Sáng ngày 28/9/2020 Trường Tiểu học Thượng Lan tổ chức Tiết sinh hoạt dưới cờ: " Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng".

Chào cờ đối với giáo viên và học sinh là một hoạt động có ý nghĩa cao đẹp. Đây là một nghi thức trang trọng thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngoài nghi thức chào cờ, trong mỗi tiết SHDC còn có các hoạt động giáo dục nhằm hình thành cho học sinh các thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày như chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Một số hình ảnh trong tiết sinh hoạt dưới cờ:

Nghi lễ chào cờ được thực hiện trang nghiêm

HS hát quốc ca

HS biểu diễn văn nghệ 

Học sinh kể chuyện 

Hoạt động giao lưu của các em học sinh

Bài viết liên quan