30/04/20  Tin tức - Sự kiện  66
Sau thời gian thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, đến nay công tác phòng chống dịch covid- 19 trên cả nước đã chuyển sang giai đoạn mới. Học sinh các trường Tiểu học bắt đầu đi học trở lại từ ngày 04/5/2020. Trường Tiểu học Thượng Lan đã triển khai các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh ...